AH-64 Apache Canopy Wheels Paint Masks Set Takom 1/35 dn models scale model masks
AH-64 Apache Canopy & Wheels Paint Masks Set /Takom/ 1/35